Lov for Melhus Pistolklubb

Melhus Pistolklubb er medlem av Norges Skytterforbund, og med det også medlem i Norges Idrettsforbund.

Som idrettslag er vi derfor lovpålagt å egne lover som følger lovnormen fra NIF. Der hvor det måtte være avvik mellom klubbens lover og NIF’s lovnorm, er det lovnormen som gjelder.

Gjeldende vedtekter for Melhus Pistolklubb.