Styret

Styret i Melhus Pistolklubb.

Etter siste årsmøter består styret i klubben av:

  • Leder:                    Arild Granmo
  • Nestleder:           Roy Egil Samdal
  • Sekretær:            Anne Mette Rensvik
  • Kasserer:             Gunnar Olaussen
  • Styremedlem:   Mona Stølan
  • Banemester:      Danilo Kaulfuss Fritzsche

Bankforbindelse: Melhus Sparebank – konto  4230.57.78677