Lov for Melhus Pistolklubb

Melhus Pistolklubb er medlem av Norges Skytterforbund, og med det også medlem i Norges Idrettsforbund.

Som idrettslag er vi derfor lovpålagt å egne lover som følger lovnormen fra NIF. Der hvor det måtte være avvik mellom klubbens lover og NIF’s lovnorm, er det lovnormen som gjelder.

Her er revisjon 2017 av vedtektene for Melhus Pistolklubb.