Innkalling til årsmøte 2020

Det innkalles med dette til årsmøte i Melhus Pistolklubb den 14.mai 2020 kl.1800 i Melhushallen.

Det vil også bli mulig å delta på årsmøtet via nettmøte på Teams.

Bakgrunn for ny innkalling:

Opprinnelig innkalling til årsmøtet for 2020 ble sendt ut 20.01.2020, og skulle vært avholdet 13.mars 2020.

Grunnet korona-krisen ble i midlertidig årsmøtet utsatt på ubestemt tid.
Når reglene nå gir tillatelse til at flere er samlet, har styret besluttet å innkalle til årsmøte på nytt, men med kortere frist enn normalt for å få dette avviklet innenfor de frister som gjelder.

Saksliste
Gjeldende vedtekter
Nye vedtekter gjeldende fra 2020